Có được kết quả như vậy là do Thường trực các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện việc khai thác các nguồn vốn từ ngân hàng CSXH, ngân hàng thương mại, quỹ nội bộ cho hội viên vay làm kinh tế. Đến cuối năm 2015, tổng vốn vay các nguồn đạt gần 222 tỷ đồng (tăng 37% so với cuối năm 2011). Số vốn này, hằng năm cho gần 13.000 lượt hộ được vay, giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động. Quỹ Hội đạt 19,763 tỷ đồng (bình quân có 385.000 đồng/hội viên). Số tiền quỹ chủ yếu cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Các nguồn vốn đã góp phần giải quyết cho 15.615 lao động có việc làm ổn định. Các cấp Hội tổ chức 443 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 22.600 lượt hội viên về giảm nghèo, nâng cao kiến thức vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, kiến thức làm kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới… Tỉnh hội xây dựng được 1.287 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên làm chủ, bao gồm: 167 doanh nghiệp, 46 hợp tác xã, 85 tổ hợp tác, 184 trang trại, 805 gia trại với hàng chục nghìn lao động là CCB và con, cháu hội viên. Hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” có 2.364 hội viên ở cấp xã, 518 hội viên giỏi cấp huyện; 216 hội viên thuộc cấp tỉnh và 37 hội viên được Trung ương khen thưởng.
Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh thành lập năm 2011. Ban đầu có 87 hội viên, nay tăng lên 128 hội viên, Hội thành lập được 8 Hội Doanh nghiệp CCB ở tất cả các huyện, thị và thành phố trong địa bàn; doanh thu hằng năm đạt gần 1.500 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Hội được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 5 năm (2011 - 2016).
Cùng với phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh tích cực tham gia những đợt vận động ủng hộ các quỹ như: Phòng chống bão lụt, vì nạn nhân chất độc da cam điôxin, khuyến học, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ khác với 11.322 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh vận động, quyên góp tiền và ngày công để sửa chữa, xây dựng mới 168 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Các cấp Hội tham gia Ban giám sát cộng đồng tại địa phương được 54.119 ngày công, hiến 522m2 đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn; trồng 54.678 cây xanh, cây lấy gỗ; nạo vét 31.929m kênh mương nội đồng; góp 46.500 ngày công thu gom rác thải. Đặc biệt, Hội phát động phong trào ủng hộ quỹ “Hội CCB với phong trào xây dựng nông thôn mới” được khoảng 2 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ CCB nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Từ kết quả hoạt động, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cùng nhiều phần thưởng vinh dự khác.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Xây