Ngày 27-11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các lãnh đạo VAVN và các ban ngành liên quan đã thân mật đón tiếp và làm việc với đoàn (ảnh).

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình. Với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, lực lượng 2,5 triệu hội viên của VAVN và 350.000 hội viên của VVAK, trong bối cảnh quốc tế và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước hiện nay là nhân tố tích cực để góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng như hai Hội. Lãnh đạo VAVN và VVAK đã cùng trao đổi và đồng ý ký biên bản thảo luận hợp tác với những nội dung quan trọng như trao đổi thông tin về những vấn đề cùng quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển Hội, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp CCB của mỗi nước tiếp xúc, tìm kiếm đối tác hợp tác làm ăn; hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động quốc tế mà cả hai cùng tham gia nhằm góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam; phát động hội viên mỗi bên cung cấp thông tin về quân nhân của nhau còn mất tích trong chiến tranh Việt Nam; vận động các nguồn tài trợ khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/đi ô xin…Buổi làm việc giữa hai bên đã đạt được sự đồng thuận và hiệu quả cao, mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện mới giữa Hội CCB Việt Nam và Hội CCB chiến tranh Việt Nam của Hàn Quốc.

Lê Doãn Chiêu