Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 132 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2022), sáng 19-5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành kính, nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; biết ơn Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà đến nay, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện một lòng kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để tiếp tục giữ vững và phát triển sự nghiệp cách mạng của đất nước đạt được những thành tựu mới.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”.

QĐND