Mấy năm về trước, khi được giao làm chi hội trưởng, mặc dù chi hội CCB của ông có số hội viên đông tới 61 đ/c, cuộc sống công tác mỗi người 1 vẻ, lại gương mẫu trong mọi việc, động viên, động viên, mọi người cố gắng. Dần dần chi hội mạnh lên, số quỹ của chi hội cũng mạnh lên theo, hội viên hăng hái tham gia các phong trào của địa phương. Ông bàn với anh em xây dựng điển hình, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cả 3 lĩnh vực: NN – KD dịch vụ và TTCN. Đến nay chi hội đã có 20 đ/c có thu nhập từ 20-100 triệu đồng/ năm; còn lại 36 đ/c có mức thu nhập trung bình, 2 năm về trước chi hội có 11 hộ nghèo, giờ chỉ còn 3 hộ. Các hoặt động nghĩa tình đồng đội, tương thân tương ái, hiếu hỷ, tắt lửa tối đèn luôn có nhau. 60 hội viên CCB ở đây đều nghĩ như ông: “Khi cách mạng mới thành công, nước còn nghèo cứ 3 bữa Bác nhịn ăn 1 bữa”, vậy việc cưu mang nhau những lúc khó khăn, thiếu thốn, ta phải chú trọng”. Đ/c Ưng, Đ/c Láng làm nhà, Đ/c Toàn, Đ/c Chương ốm đau, cả chi hội động viên, hỗ trợ. Mỗi khi trong thôn có to tiếng, xô xát, ông Ba cùng anh em đến hòa giải kịp thời. 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ông Ba được khen thưởng…

Công tác hội