1. Để phong trào thi đua có cả bề rộng và chiều sâu, Hội CCB các cấp cần chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng; hình thức tuyên truyền cần sinh động, linh hoạt; mặt khác phải chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, các xã vùng sâu, vùng xa và những nơi có đông hội viên là người dân tộc ít người…

  2. Phong trào thi đua phải được thường xuyên "hâm nóng", tránh tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", dễ làm, khó bỏ… Để học được điều này, các cấp Hội nên chọn các ngày kỷ niệm của đất nước, như ngày thành lập Đảng CSVN, ngày sinh của Bác Hồ, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9… để đề ra những đợt thi đua ngắn, có chỉ tiêu cụ thể, sau mỗi đợt đó đều có sơ kết, tổng kết làm đà cho các đợt thi đua tiếp theo.

  3. Nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua giao ban định kỳ, nắm tình hình, từ đó xây dựng điểm và diện, đồng thời coi trọng công tác kiểm tra theo kế hoạch đề ra từng tháng, từng quý…

  4. Kịp thời tuyên truyền những bài học hay, kinh nghiệm quý của các điển hình; kịp thời động viên khen thưởng, nêu gương sáng cho các cơ sở và hội viên học tập noi theo.

Tất nhiên, mọi sự thành công đều gắn với việc phối hợp với các đoàn thể, sự hỗ trợ của chính quyền và sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, các cấp Hội cần làm tốt công tác này, phát huy cho được sức mạnh đó.

TRẦN HỒNG CƯ