Chi hội CCB khu 3, phường Hòa Hải, Tp Móng Cái làm nòng cốt vận động nhân dân địa phương, phát huy nội lực, tự nguyện đóng góp được 650 triệu đồng và tự làm đường dài 1.000 mét lát bê tông và hơn 1.000 mét đường điện thắp sáng. Đường ở đại phương hiện nay sạch, đẹp, đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng khu 3 trở thành khu phố văn hóa...

Liên Vũ