UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trao giấy phép cho chủ đầu tư một nhà máy điện gió ở xã Trạm Hành. Nhà máy có công suất thiết kế 300 MW, chia làm 10 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 tiến hành vào tháng 12/2011 với công suất 30 MW. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ thực hiện trong 24 tháng, hoạt động vào cuối năm 2013.

Nhà máy điện gió Ninh Loan ở huyện Đức Trọng cũng đang được triển khai đo đạc, chọn vị trí để có thể khởi công vào năm 2013.

Theo chủ đầu tư, điện gió mang lại nguồn năng lượng sạch, phục vụ nhu cầu đời sống, góp phần phát triển kinh tế và tạo được nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Điện gió còn có nhiều nguồn lợi cộng sinh khác như giảm khí thải, chiếm rất ít diện tích nên không phải tốn nhiều chi phí cho việc di dời, tái định cư. Đặc biệt dưới các trụ gió người dân vẫn có thể sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Linh (TH)