Ba loại thuốc buộc phải thu hồi gồm thuốc tiêm bột Ficaoxime, thuốc viên nén bao phim Cenpro và thuốc viên nang Traclor.

Nguyên nhân thuốc tiêm bột Ficaoxime bị thu hồi là do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng Cafotaxime và giới hạn tiểu phân. Thuốc tiêm bột Ficaoxime (Cafotaxime 1g), số kiểm soát: DI 0610002 (trên lọ thuốc) và OWE-135 (trên ống dung môi), ngày sản xuất 26/6/2010, hạn dùng: 25/6/2012, số đăng ký: VN-5885-08 do Công ty Delhi Pharma Ấn Độ sản xuất. Thuốc do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu.

Loại thuốc thứ hai bị thu hồi là thuốc viên nén bao phim Cenpro (Ciprofloxacin 500 mg). Thuốc viên nén bao phim Cenpro bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Thuốc có số kiểm soát: 06/110211, hạn dùng: 110214, số đăng ký: VD-3247-07 do Công ty Dược Trung ương 3 sản xuất.

Thuốc viên nang Traclor (Cefaclor 250g), số kiểm soát: 001, ngày sản xuất: 02/02/2010, hạn dùng: 02/02/2013, số đăng ký: VD-3449-07 do Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Pharm sản xuất. Thuốc viên nang Traclor bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các phòng y tế quận, huyện thông báo đến các cơ sở hành nghề trong phạm vi quản lý, các nhà thuốc bệnh viện trên địa bàn tiến hành thanh tra, kiểm tra và khẩn trương thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Bảo Lâm