Tôi rất ngạc nhiên: Mình là hội viên, lại không mua, không đọc báo Hội thì làm sao nắm được cả nước đang làm gì, các đồng đội CCB đang sống và làm việc ra sao?

Chúng tôi thiết nghĩ: Là gia đình hội viên CCB, nhà nào cũng nên có sách báo để mọi người đọc, học, ngoài báo chung ở chi hội, mỗi gia đình hội viên nên vui vẻ bỏ ra 3.000 đồng/tuần để đặt mua một tờ báo CCB Việt Nam! Có học, có đọc chắc chắn trình độ hiểu biết mọi mặt của các thành viên trong gia đình sẽ được nâng lên.

Sự ý thức và nền nếp này, sẽ bồi dưỡng cho niềm đam mê học tập phấn đấu vươn lên cho thanh, thiếu niên trong gia đình. Ta hãy là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

VŨ THIỆN