Hội CCB huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân CCB lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Lộc Hà và 43 đại biểu CCB là những doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn huyện hiện có trên 110 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ làm ăn hiệu quả. Việc thành lập Hội Doanh nhân CCB sẽ tạo môi trường cho các hội viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy kinh tế mô hình phát triển. Đại hội thông qua chương trình, Điều lệ hoạt động với nhiều nội dung thiết thực, bầu 7 đồng chí vào BCH khoá mới, 3 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Doanh nhân huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Anh Thi