Đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao tặng “Cờ thi đua xuất sắc” giai đoạn 2014-2019 của T.Ư Hội CCB cho Hội CCB Quảng Bình.

Sau khi Hội CCB Việt Nam được thành lập năm 1989, ngày 21-8-1990, Hội CCB tỉnh Quảng Bình ra đời. 30 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ CCB trong tỉnh đoàn kết một lòng, tiếp tục bước vào cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng quê hương “Hai giỏi” ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những ngày đầu, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội vừa tập trung xây dựng lực lượng, vừa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên gắn với tăng cường rèn luyện bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; phát huy vai trò gương mẫu của CCB; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia củng cố hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và TNXH; tham gia xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Trước đây, nhiều hội viên khi trở về đời thường gặp rất nhiều khó khăn về đời sống kinh tế gia đình. Các cấp Hội đã tạo điều kiện giúp đỡ bằng cách cho vay vốn qua Ngân hàng CSXH, vốn của T.Ư Hội và quỹ vốn của cán bộ, hội viên đóng góp; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng giảm, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Đến nay toàn tỉnh có 124 doanh nghiệp, 983 cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD), dịch vụ, 292 gia trại, 104 HTX do CCB làm chủ, trong đó có 42 doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 10 đến 65 tỷ đồng; tạo việc làm cho 29.000 lao động; có 832 hộ CCB đạt danh hiệu “Hội viên SXKD giỏi”. Năm 2016, tổ chức thành lập “CLB doanh nhân CCB tỉnh”, tạo điều kiện giúp nhau SXKD. Phong trào thi đua “Giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống của nhiều hội viên được nâng cao. Đến tháng 6-2020, số hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,43%; hộ khá, giàu chiếm 50,2%; có 24/159 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Đồng thời, Hội CCB các cấp phối hợp xóa được 801 nhà tạm, xây dựng được 250 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng trị giá 17,7 tỷ đồng; vận động quyên góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa được trên 5 tỷ đồng, tặng 367 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng…

Các cấp Hội thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Dân vận khéo”. Riêng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đóng góp được 25,055 tỷ đồng và 60.452 ngày công, hiến 97.000m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở.

Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được chú trọng và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 133 Hội cơ sở với 999 chi hội và 12.170 hội viên khi mới thành lập, đến nay có 10 tổ chức Hội ở 8 huyện, thị, thành phố, 2 Khối 487 với 244 cơ sở Hội, 1.212 chi Hội và 58.723 hội viên. Đồng thời phối hợp chỉ đạo hoạt động 88 Ban liên lạc CQN và 680 CLB ở thôn xóm, thu hút 15.730 CQN tham gia.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự cố gắng của cán bộ, hội viên, các cấp Hội CCB Quảng Bình đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 8 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; nhiều hình thức khen thưởng khác của T.Ư Hội CCB Việt Nam và của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngoài ra, Hội CCB tỉnh được Đảng và Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.

Xuân Vui