Ngày 22-11-2011, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V, Thường trực BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa IV đã trân trọng mời các vị lão thành cách mạng, lão thành CCB-những người đã có công xây dựng Hội từ những ngày đầu tiên, qua thực tiễn công tác Hội, để đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Hội.
Dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Hanh-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa IV, các đại biểu đã “rút ruột” nói những lời tâm huyết góp phần rất quan trọng xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương-nguyên Ủy viên BCH lâm thời Hội CCB Việt Nam khẳng định: Qua theo dõi, nhiệm kỳ IV Hội làm được nhiều việc tốt. Hội là một tổ chức chính trị-xã hội; phần xã hội là xóa đói giảm nghèo làm rất tốt. Nay Đảng ta xác định có 4 nguy cơ là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ sai lầm về đường lối, đi chệch định hướng XHCN; nguy cơ về tệ nạn tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí và nguy cơ “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thì Hội nên đặt yêu cầu về chính trị cao hơn. Ví dụ: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế thì tụt hậu cái gì? Tại sao lại tụt hậu? và biện pháp chống tụt hậu ra sao và Hội nên đi đầu trả lời vấn đề này và góp ý với T.Ư Đảng giải quyết từng bước. Nguy cơ về tệ nạn tham nhũng, quan liêu và lãng phí. Tại sao 20 năm nay phòng chống mà chưa có hiệu quả; do công tác tổ chức; do xâm nhập từ bên ngoài? Phát hiện tham nhũng chủ yếu do công luận. Các đoàn thể không phát hiện được thì Hội CCB có đi đầu giúp T.Ư được không?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Ủy viên BCH T.Ư Hội Khóa II) thẳng thắn cho biết: Lớp CCB chống Pháp không còn bao nhiêu, nhiệm kỳ V hoàn toàn bàn giao cho thế hệ mới. Nếu chuyển giao mạnh mẽ, đúng tầm thì sẽ phát huy được bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Không chuyển giao được, không mạnh mẽ thì sẽ ảnh hưởng về chất của Hội CCB. Hoạt động mang tính hành chính thì bình thường, hoạt động theo nguyên tắc chính trị thì không đơn giản. Khó nhất là chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa phô trương, không muốn nghe cái xấu, cái tồn tại. Hội cần tập trung xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và khối 487, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tập trung vào đối tượng là sinh viên và thanh niên tại các thành phố, thị xã.
Trung tướng Đặng Quân Thụy-Phó chủ tịch Hội Khóa II; Chủ tịch Hội khóa III cho biết: 5 năm vừa qua từ T.Ư đến cơ sở có nhiều cố gắng, hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, quan trọng. Nổi lên là tổ chức Hội phát triển rộng. Vai trò vị trí của Hội được tăng cường đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Nếu như nhiệm kỳ IV, Hội phát triển theo chiều rộng thì nhiệm kỳ V cần đi vào chiều sâu; lấy hiệu quả, chất lượng làm chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có bước phát triển mới. Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề xã hội như lao động, việc làm, sức khỏe, thu nhập, sự phân hóa giàu nghèo, thành thị với nông thôn, đồng bằng và miền núi; đồng thơi làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Trung tướng Đặng Quân Thụy nhấn mạnh: Tự diễn biến là nguy cơ của nguy cơ và phải đưa lên thành một vấn đề mới. Chống tự diễn biến là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. Tự diễn biến là tự hại mình. Trong tự diễn biến có tham nhũng, phai nhạt lý tưởng, bè phái, thiếu cảnh giác, coi thường quần chúng, vô cảm với nhân dân. Hội phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa Hội có bước phát triển mới, trưởng thành hơn. Đổi mới mạnh mẽ, vững vàng và kiên định.
Nhớ lại, vào cuối những năm 1980, đất nước thống nhất nhưng trong khủng hoảng nặng nề, lại bị bao vây cấm vận, kẻ thù chống phá quyết liệt bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu tan rã. Trong con đường hầm chỉ có một lối thoát là “đổi mới”, Hội CCB Việt Nam đã ra đời. Đó là một bước phát triển nhảy vọt đầy quả cảm, phù hợp với tất yếu khách quan, đòi hỏi của lịch sử trong cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của CCB cả nước “muốn” có một chỗ để đi về, tâm tình, nhờ cậy. Năm tháng qua đi, Hội đã trưởng thành và phát triển, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng và nhân dân trao tặng “Trung thanh, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới”.
Tô Kiều Thẩm