Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 30-10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (30-10-1996 / 30-10-2021).

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và một số đồng chí Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương các nhiệm kỳ đã qua.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Hội đồng Lý luận Trung ương đóng góp cho công tác lý luận của Đảng, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của thành viên hội đồng qua các nhiệm kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học đối với sự phát triển và trưởng thành của hội đồng 25 năm qua.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như vai trò, trọng trách của Hội đồng Lý luận Trung ương trước yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17-4-2021, góp phần thúc đẩy phát triển lý luận “vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn", "có tầm nhìn vượt trước".

 Các đại biểu tham dự buổi lễ.

"Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng; và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam". Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng và rất vẻ vang, hội đồng cần sớm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tới dự buổi Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của hội đồng trong 25 năm qua, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác lý luận của Đảng nói chung, với Hội đồng Lý luận Trung ương nói riêng; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sự cộng tác của các cơ quan nghiên cứu khoa học, các học viện, nhà trường và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các nhà khoa học trong cả nước....

Tin, ảnh: DUY THÀNH