Ông chồng trở về nhà với những bước chân lảo đảo và cái mồm sặc sụa mùi rượu. Bà vợ ra đón vừa nguýt vừa nói: -Ông đã bỏ được rượu một năm nay rồi, tại sao hôm nay lại đổ đốn say khướt thế này. -À, tôi vừa cùng với mấy ông bạn...uống mừng...một năm...ngày tôi bỏ rượu đấy mà! Hiện Đại