Theo nội dung đã ký kết, Quy chế phối hợp công tác gồm 12 Điều. Quy chế quy định hai bên phối hợp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân; phối hợp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo; công tác đào tạo, dạy nghề; phát huy vai trò, vị trí của CCB, Hội CCB TP trong Phong trào “Thi đua yêu nước”; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị của CCB và Hội CCB TP; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của UBND TP và đảm bảo ngân sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động của Hội CCB. Về tổ chức thực hiện, quy chế quy định hai bên chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống của mình, duy trì quan hệ trao đổi thông tin đánh giá kết quả công tác. Trên cơ sở quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, việc ký kết và triển khai thực hiện giúp cho các hoạt động của UBND và Hội CCB ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị xã hội của mình.
Sau khi có quy chế phối hợp, hoạt động giữa Hội CCB và UBND sẽ ngày càng được phát huy, thực hiện tốt hơn, nâng mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND TP với Hội CCB TP cũng như UBND các cấp với tổ chức Hội cùng cấp lên một một bước tiến mới, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, góp phần quan trọng trong bảo vệ xây dựng, phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tin và ảnh: Tuyết Trần