UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội CCB tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2006-2014.
Qua hơn 8 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội CCB, việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh đạt được những kết quả khá toàn diện. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12 tổ chức Hội trên cơ sở, 279 Hội cơ sở, với gần 20.000 hội viên. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn có Hội CCB. Có 4.339 CCB tham gia hệ thống chính trị trong tỉnh, đây là lực lượng quan trọng trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, là cầu nối thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với các cấp Hội, thể hiện rõ vai trò và uy tín của CCB ở cơ sở.
Thực hiện Điều 6, 7 của Pháp lệnh, những năm qua UBND các cấp đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp với Hội CCB cùng cấp triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với CCB như: tạo việc làm, giao đất, giao rừng, giao mặt nước 1.899ha cho 562 hộ gia đình CCB có đất và ao đầm để sản xuất, kinh doanh. Thành lập CLB “Doanh nhân - Chủ trang trại CCB” của tỉnh đã tập hợp liên kết được 973 Doanh nhân - Chủ trang trại do CCB làm chủ, với vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng, doanh thu hằng năm đạt trên 91 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,54%, số hộ khá và giàu 35%. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên làm giàu vững chắc, tiêu biểu là 182 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có nhiều CCB là người dân tộc thiểu số...
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Nguyễn Văn Hùng