CCB Đặng Duy Quân, giám đốc Công ty TNHH Trí Lực ở khu 8, Phường Hòa Hải (Tp Móng Cái – Quảng Ninh), kinh doanh mua bán phụ tùng ô tô và các phương tiện vận tải; thu hút 49 lao động là con em chính sách ở địa phương, thu nhập bình quân mỗi người là 3 triệu đồng/ tháng. Công ty Trí Lực luôn luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước. Ngoài ra, CCB Đặng Duy Quân còn giành hơn 100 triệu đồng làm công tác từ thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong CCB thành phố Móng Cái.

Huy Thiện