Ở thành phố nọ đã quá nửa đêm mà vẫn thấy một em bé ngồi một mình chăm chăm nhìn lên  nóc một ngôi nhà cao tầng. Thấy lạ, một người đàn ông đến hỏi, em bé nói: “Cháu tìm hạnh phúc ạ”.

Thấy câu nói la, người đàn ông hỏi tiếp, sao cháu lại tìm hạnh phúc trên nóc nhà. Cậu bé chỉ con chim sắt - họa tiết trên nóc mái nhà, nói: “Cháu chờ con chim kia bay, cháu sẽ có hạnh phúc.” Người đàn ông gợi hỏi xem ai  bảo cháu bé thế. Cháu bảo: “Ông cụ hàng xóm bảo”

Rồi cháu bè kể: “Bố mẹ cháu ngày nào cũng đánh cãi nhau... Cháu không có hạnh phúc gia đình. Một lần cháu hỏi cụ hàng xóm, cháu muốn tìm hạnh phúc gia đình, thì cụ ấy dắt cháu ra đây chỉ lên con chim sắt và bảo, khi nào con chim bay cháu sẽ có hạnh phúc gia đình. Thế là từ ấy cứ đi học về là cháu chạy ra đây đợi nó bay. Nhưng nó vẫn chưa bay”.

Người đàn ông hỏi địa chỉ để đến giúp đỡ, thì thật ngạc nhiên khu nhà cháu là khu nhà giàu.  

Hạnh My