CCB Nguyễn Sĩ Tự ở xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã từng mở nghề may và tổ chức dạy cắt may cho các cháu là con em CCB, nhưng anh thấy đó chưa phải là hướng đi tối ưu; năm 2002 anh mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng quy hoạch trang trại trồng bưởi diễn, chăn nuôi lợn, gà, hiện nay trang trại của anh đã có 1.200 cây bưởi diễn, năm vừa qua cho thu hoạch hơn 2.000 quả và chiết bán hơn 500 cành bưởi giống, thu nhập từ bưởi hơn 60 triệu đồng. Trong khi cây bưởi chưa khép tán, anh trồng gần 1.000 gốc bí đỏ, cũng cho thu nhập gần 40 triệu đồng/năm. Đồng thời với phát triển các loại cây, anh đầu tư chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, bình quân mỗi năm xuất chuồng 2-3 lần, mỗi lần gần 100 con, mỗi con từ 60 - 90kg, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Tổng cộng trừ chi phí, gia đình anh thu 80 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho 6-8 lao động.

Ngoài nguồn thu ở trang trại, anh còn tổ chức cho vợ bán tạp hóa và nông sản thu nhập thêm vài triệu đồng/tháng. Anh Tự xứng đáng được biểu dương là tấm gương làm kinh tế giỏi của Hội và địa phương.

LÊ HANH