Các nước thành viên ASEAN ủng hộ việc sớm khôi phục luật pháp và trật tự, hòa hợp dân tộc và đưa tình hình trở lại bình thường tại Thái Lan.

Việc ra Tuyên bố này dựa trên cơ sở đồng thuận của ASEAN, nhất là Thái Lan. Toàn văn nội dung Tuyên bố như sau:

“Các nước thành viên ASEAN, trong khi bày tỏ quan ngại về những diễn biến bạo lực tại Thái Lan, nhấn mạnh sự ủng hộ và đoàn kết đối với nhân dân và Chính phủ Vương quốc Thái Lan trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những thách thức đang diễn ra tại đất nước này thông qua đối thoại và tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc dân chủ và luật pháp.

Các nước thành viên ASEAN ủng hộ việc sớm khôi phục luật pháp và trật tự, hòa hợp dân tộc và đưa tình hình trở lại bình thường tại Thái Lan, phù hợp với các nguyên tắc nói trên và vì lợi ích của nhân dân Thái Lan cũng như tầm nhìn hướng tới Cộng đồng ASEAN. Các nước ASEAN nhấn mạnh hòa bình, ổn định và phát triển ở Thái Lan có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thúc đẩy mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Các nước thành viên ASEAN tin tưởng rằng với tính tự cường, Dân tộc Thái sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ mọi việc có thể, trên cơ sở các nguyên tắc quy định trong Hiến chương ASEAN”./.

Nguồn: Bộ Ngoại giao

A Hoàng