Hòa thượng Thạch Sach trụ trì chùa Prasathkong cùng phật tử trong phum sóc sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 602 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, có 171 vị là sư sãi tại các chùa Khmer, các vị vừa thực hiện công việc phật sự vừa là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân và sự dung hòa phật pháp giữa bình dị đời thường.

Bằng uy tín của mình, những người có uy tín vận động và trực tiếp tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, vận động các nhà hảo tâm, đồng bào dân tộc Khmer trong phum, sóc tham gia thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, các phong trào thi đua tại phum, sóc. Điển hình, như Nhà giáo Nhân dân Lâm Es - nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ông là tấm gương tiêu biểu về sự hiếu học, nghiên cứu khoa học. Ông còn đóng góp rất lớn trong việc giảng dạy văn hóa Khmer, dạy chữ Pali cho sư sải các chùa. Mấy chục năm qua, Nhà giáo Nhân dân Lâm Es đã đi khắp các trường, các gia đình vận động con em đồng bào Khmer không được bỏ học, khuyến khích con em đi học ngày càng đông, khuyến khích các gia đình tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ông tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, nhất là xây dựng Hội Khuyến học tỉnh, góp phần nâng cao dân trí trong đồng bào Khmer ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, những người có uy tín là lực lượng nòng cốt tích cực vận động người dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là những người tiên phong hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường nông thôn và các công trình phúc lợi, nhiều người đã trở thành gương sáng về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Từ những chính sách quan tâm, chăm lo cũng như tôn vinh vai trò, vị trí người có uy tín, những năm qua, vài trò của đội ngũ này ở Sóc Trăng ngày càng được phát huy. Họ chính là những người nắm bắt, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của bà con để cùng với chính quyền các cấp chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Hòa thượng Thạch Sach, trụ trì chùa Prasathkong ở ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, cho rằng, các sư được phật tử, chính quyền tin tưởng bầu làm người có uy tín trong phum sóc chính là niềm vinh dự và cũng là cơ hội để sư đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Sư luôn hướng cho phật tử của mình, khi đất nước khó khăn, chúng ta là công dân nước nhà phải có trách nhiệm phụng sự, còn đối với đồng bào trong phum sóc, nếu có phật tử khó khăn thì nhà chùa phải tính chuyện giúp đỡ, tạo duyên cho sinh kế làm ăn...

Bài và ảnh: Thanh Phận