Điểm nổi bật nhất là Chủ tịch Nguyễn Văn Quyết thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa xã, do Chru tịch làm trưởng ban. Ban đã vạch ra quy chế, quy định tất cả cán bộ từ xã đến thôn đều phải gương mẫu thực hiện trước với khẩu hiệu “Cán bộ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Từ đó, phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn háo chuyển biến phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh, gia đìn hvawn hóa chuyển biến mạnh mẽ. Từ việc lên lão mừng thọ dến các ngày vui đại hỉ cưới xin, lễ hội được giảm hẳn. Việc hiếu, việc tang tiết kiệm, nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn được thuần phong mỹ tục, bà con trong toàn xã rất hoan nghênh.
Điểm nổi bật thứ 2 là Chủ tịch Quyết rất quan tâm đến lực lượng CCB, luôn lấy các CCB làm nòng cốt. Ví như phong trào xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Ở đây, chính nhờ dựa vào lực lượng này, mà nhiều CCB đã làm kinh tế giỏi, như CCB Nguyễn Văn Lang, Nguyễn Văn Vận, chuyên ươm trồng và kinh doanh cây cảnh, thu hoạch từ 70 – 100 triệu đồng/ năm; CCB Nguyễn Văn Hành – giám đốc công ty xây dựng Tân Châu thu hoạch từ 150 – 200 triệu đồng/ năm; CCB Trần Trọng Tân cơ ngơi trang trại VAC 2/8 ha, thu hoạch từ 130 – 150 triệu đồng/ năm; CCB Nguyễn Văn Tập – có hơn 2 mẫu ao nuôi cá, thu hoạch từ 80 – 100 triệu đồng/ năm…
Xã có nhiều phong trào mạnh, nên tháng 4/2010, Đảng bộ và nhân dân Trung Chính được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Bắc Ninh, còn đ/c Nguyễn Văn Quyết qua 6 năm công tác, được tặng hai bằng khen cấp tỉnh.

Công tác hội