Thấy tình hình như vậy, CCB Trần Huy Tuỳnh, nay đã 84 tuổi, đi gặp đồng chí Trần Huy Bình là bí thư chi bộ, nói để ông đứng ra vận động các tổ chức xã hội, các cá nhân và những người con của quê hương đang sinh sống và làm việc nơi khác tài trợ kinh phí để làm cho xong ngôi nhà.

Được anh Bình đồng ý, bác đã gương mẫu ủng hộ 500 nghìn đồng; đến bác Trần Huy Đang, Chủ tịch Hội CCB xã, ủng hộ 500 nghìn đồng; đồng chí Nguyễn Văn Sính, Bí thư Đảng uỷ, ủng hộ 500 nghìn đồng; rồi đến các đoàn thể và nhân dân trong thôn, người có nhiều ủng hộ từ 100 đến 200 nghìn đồng, người ít ủng hộ 10 dến 20 nghìn đồng… Chỉ trong một thời gian ngắn, bác đã vận động được tất cả hơn 20 triệu đồng. Với số tiền trên, bác cùng lãnh đạo thôn đứng ra thuê thợ hoàn thiện nốt ngôi nhà và mua sắm một số đồ dùng nội thất phục vụ cho hội họp.

Đến nay Nhà văn hóa thôn 3 đã được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

NGUYỄN VĂN THUẬN