Quốc lộ 55 đi qua ấp Nhân Trung (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu), nhưng đường trong xóm của ấp nhỏ hẹp và lầy lội. Nhớ lời Bác dạy: “… Khó trăm lần dân liệu cũng xong”, bệnh binh CCB Lê Xuân Diễn bàn bạc với 3 CCB trong xóm sự cần thiết phải mở rộng đường trong xóm này. Ba người đồng tình ủng hộ đất và xắn tay cùng anh Diễn vào cuộc.

Lưu Xuân Diễn báo cáo với chính quyền và họp dân có đất hai bên đường, nói rõ kế hoạch để dân biết, dân bàn biện pháp thực hiện, bầu người quản lý tiền của, người điều hành, kiểm tra công trình… Ai nấy phấn khởi tham gia.

Người và máy xúc, xe lăn đường rộn rã thi công. Con đường từ xóm thẳng ra quốc lộ dài 360m, rộng 5m rải đá cấp phối nhanh chóng hoàn thành. Tất cả đều do dân đóng góp tiền, ngày công, và 1.075m2 đất trị giá trên hai trăm triệu đồng.

Nhân dân ca ngợi: CCB đi trước, làng nước sẽ theo sau…

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN DU