Do thời gian đã quá lâu, lại có tin các thi thể bị tưới xăng, dầu đốt trước khi bị chôn lấp tập thể nên hầu hết các bộ hài cốt đều không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các đơn vị cất bốc đã cẩn thận đào bới, tìm được khá nhiều xương cốt cũng như các di vật như khuy áo, rút dép, tăng, dây dù, vải dù…

Đươc biết, trong trận đánh vào nội thành Nha Trang dịp Tết Mậu Thân 1968, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giải phóng đã hy sinh và bị quân Mỹ chôn lấp tại các hố chôn tập thể tại khu vực trên. Tuy nhiên, các cuộc tìm kiếm, khai quật, cất bốc trước đó đều chưa có kết quả.

Trần Công Thi