Ngoài ra, các phường trong quận còn đóng góp 40 triệu đồng, làm 400 phần quà các gia đình thương binh – liệt sĩ, người có công với nước và một số CCB nghèo.

Thành Vinh