Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại phiên họp.

Sáng 11-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ ba, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Để phục vụ nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội đã tổng hợp ký kiến đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội và 63 đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ dự thảo báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong tất cả các khâu công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp; đánh giá về những đổi mới được áp dụng để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp.

Trên cơ sở tổng kết Kỳ họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Nhấn mạnh rằng nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ tư là công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý về công tác chuẩn bị, công tác phối hợp với Chính phủ để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các dự án được trình Quốc hội.

Việc tổng kết kỳ họp cũng là một trong những nội dung quan trọng để rút kinh nghiệm chung, từ đó hoàn thiện Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội. Đây là một trong những đề án trọng điểm trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại phiên họp thường kỳ tháng 2-2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết với những quy định chính về công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng theo quy định mới nhất; về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Ban Công tác đại biểu.

Trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo Công tác dân nguyện tháng 6-2022. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi trở thành hoạt động thường xuyên hằng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác dân nguyện ngày càng bài bản hơn, nền nếp hơn, chất lượng báo cáo ngày càng tốt hơn; các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, địa phương đều có trách nhiệm hơn.

Cũng trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động giám sát định kỳ việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là dự án rất quan trọng cho cả quốc phòng, an ninh và cho phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các địa phương mà tuyến đường đi qua.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết của Quốc hội.

Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, tại thời điểm Quốc hội ban hành nghị quyết, do trong quá trình xây dựng các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chưa có điều kiện xác định chính xác, nên Quốc hội đã giao thẩm quyền xem xét, quyết định nội dung này cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm tính kịp thời.

* Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành nội dung đầu tiên của phiên họp là xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

CHIẾN THẮNG