Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch TƯ Hội CCB Việt Nam cùng hơn 50 đồng chí lãnh đạo Hội CCB, chuyên viên kinh tế Hội CCB 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 và 30-5. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghiên cứu nội dung 4 chuyên đề lớn là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với trọng tâm « Đổi mới chính sách hỗ trợ giảm nghèo thông qua đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo » trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do đồng chí Ngô Trường Thi, Chánh văn phòng quốc gia giảm nghèo- Bộ LĐTBXH trình bày, Chuyên đề Vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH với trọng tâm « Một số nội dung, chính sách mới về công tác vay vốn và thực hiện ủy thác của Ngân hàng CSXH : Giải pháp nâng cao chất lượng vay vốn, thực hiện ủy thác của các tổ chức Hội, đoàn thể » do đồng chí Hồ Lan Hương- Phó ban tín dụng người nghèo, Ngân hàng CSXH Việt Nam trình bày ; Chuyên đề Bảo vệ môi trường với trọng tâm « Biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xử lý chất thải phục vụ cho phát triển bền vững » do GS, TSKH Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội trình bày ; Chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới với trọng tâm « Định hướng xây dựng Nông thôn mới bền vững năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 » do đồng chí Trần Văn Môn, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới trung ương trình bày và cùng với đó là « Một số vấn đề về công tác kinh tế Hội » do đồng chí Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban Kinh tế TƯ Hội CCB Việt Nam trình bày.
Cùng với nghe nội dung chuyên đề, các đại biểu Hội nghị đã dành thời gian đi thực tế tham quan các mô hình kinh tế của CCB và xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Trì (Hà Nội) là Nhà Văn hóa xã Tứ Hiệp, « Con đường xanh » trong mô hình bảo vệ môi trường xã Đông Mỹ ; mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao của CCB xã Duyên Hà …Đây là những mô hình hay có thể áp dụng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương.

Tin và ảnh : LÊ DOÃN CHIÊU