undefined undefined[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 10]> <![endif] undefined undefined Vừa qua, Chi Hội doanh nghiêp CCB huyện Thuận Thành được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ – HDNCCB ngày 25-4-2011 của Hội doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, chi hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2011-2016), thông qua quy chế quản lý tài chính, tài sản, bầu chi Hội trưởng, Hội phó.

Phương hướng tới của chi Hội chỉ rõ: Tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy Bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB trong huyện đang hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhằm phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.

Là nhiệm kỳ đầu (2011-2016), chi Hội doanh nghiệp CCB huyện Thuận Thành có nhiều cơ hội, cũng không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của Hội Doanh nghiệp, Hội CCB tỉnh, tin tưởng Chi hội phát triển vững mạnh, góp phần, xây dựng quê hương, đất nước giầu đẹp, văn minh

Cong tac hoi