Trước tình hình đó, Thường trực Hội CCB và Chỉ huy công an xác định: hơn lúc nào hết phải đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lấy Hội CCB làm lực lượng nòng cốt để phát huy thế mạnh vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng "dân vận khéo". Đầu năm 2012, Huyện hội thành lập CLB "An ninh CCB" do đồng chí Phó chủ tịch làm chủ nhiệm; mỗi xã, thị trấn thành lập một tổ "An ninh CCB" và các chi hội thôn, làng, cụm dân cư có 1-2 hội viên tham gia. Các thành viên được công an huyện tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ và phân công công tác theo khu vực.
Qua gần 2 năm hoạt động tích cực, không quản tuổi cao, sức yếu, thời tiết khắc nghiệt, các thành viên CCB trong CLB tham gia tuần tra, trực chốt, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa... CLB còn cung cấp 95 nguồn tin quan trọng có giá trị; giúp công an ngăn chặn, điều tra, khám phá nhiều vụ việc xâm phạm an ninh chính trị, an ninh quốc gia trong và ngoài địa bàn huyện…
Mô hình "CLB an ninh CCB" của huyện Kiến Thụy bước đầu có hiệu quả trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương.
Nguyễn Hùng