Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh”, Cái Bè có 90% số hội viên trở lên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nổi lên nhiều tấm gương tiêu biểu. Trung bình hằng năm có 95,50% hội viên gương mẫu, 86,95% gia đình hội viên văn hóa. Có 132 hội viên là đảng viên được bầu vào cấp uỷ các cấp. Các cấp Hội đã đứng ra hòa giải 4.532 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; giáo dục, đưa 174 thanh niên chậm tiến hòa nhập vào cộng đồng.

Trong phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, hội viên khá đã giúp hội viên nghèo trên 5.900 ngày công lao động; 20.600 cây, con giống các loại và trên 74 triệu đồng. Hiện nay, Hội có quỹ “Đồng đội” trên 600 triệu đồng, mỗi năm cho hơn 1.000 lượt CCB nghèo mượn sản xuất, không tính lãi; quỹ tình nghĩa còn 198 triệu đồng. Các tổ vay vốn đã giúp cho trên 1.200 CCB nghèo vay gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, còn vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ và hội viên đóng góp cất được 47 nhà cho hội viên nghèo.

Bằng những giải pháp tích cực, đến cuối năm 2008, toàn huyện có 27,2% số hộ hội viên giàu; 37,2% số hội viên khá; 24,8% số hội viên có mức sống trung bình; số hội viên nghèo còn 2,7%; giảm 172 hộ so với năm 2004. Trong Đại hội tổng kết 5 năm phong trào xây dựng CCB gương mẫu của huyện, có 17 tập thể và 37 cá nhân được các cấp khen thưởng.

l Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua chung của Nhà nước và địa phương, 5 năm qua, các cấp Hội CCB thị xã Cẩm Phả đã đưa phong trào thi đua phát triển đúng hướng, đồng đều, toàn diện, hằng năm đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội đã giáo dục động viên mọi hội viên nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Hiện nay có gần 2.500 cán bộ hội viên đảm nhận các chức vụ công tác đảng, chính quyền từ tổ dân phố đến phường, thị xã.

Hội CCB thị xã đã huy động các nguồn vốn cho hơn 980 lượt hội viên được vay số tiền quay vòng 7.432 triệu đồng để làm kinh tế. Gần 2.440 con em CCB và gia đình chính sách đã được các cơ sở kinh doanh dịch vụ của Hội trên địa bàn tiếp nhận tạo việc làm tại chỗ. Số hộ CCB khá giàu từ 32,68% năm 2004, tháng 6-2008 đã tăng lên 48,98%. Các Hội trong doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp đã đảm nhận 115 công trình việc khó với tổng giá trị 15 tỷ đồng, trong đó có 35 công trình gắn biển “CCB quản lý”.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”, Hội thường xuyên coi trọng công tác xây dựng phát triển đi đôi với củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh. 5 năm qua đã kết nạp thêm 2.945 hội viên; thành lập thêm 10 Hội cơ sở và 2 Chi hội trực thuộc. Qua phân loại hằng năm 100% số Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 38-40% đạt vững mạnh xuất sắc; hội viên CCB gương mẫu đạt 92,3-97,53%; gia đình hội viên văn hóa đạt 92,67-97,3%...

l Vừa qua, Đại hội Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ IV của Hội CCB TP Đồng Hới (Quảng Bình) tiến hành với gần 100 đại biểu tham dự.

5 năm qua, Hội CCB TP đã phát triển được 791 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 5.310 người. Các cấp Hội đã phối hợp ký kết thi đua thực hiện đề án “3 an toàn, 2 tự quản”. 100% số gia đình hội viên đăng ký không có người vi phạm pháp luật, mắc TNXH và tham gia cùng các lực lượng xây dựng thế trận lòng dân.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu như CCB Nguyễn Đức Huân xây dựng thành công dự án sản xuất hàng gốm sứ đựng mủ cao su, thu hút 50 lao động, trả lương BHYT đầy đủ. CCB Nguyễn Lương Cảnh, xây dựng doanh nghiệp nhôm kính thu hút hơn 300 lao động và giúp đỡ đào tạo nghề cho CCB tỉnh Khăm Muộn động viên hội viên phát triển làm nhà hàng, khách sạn, sản xuất hàng hóa nước mắm, mủ khô, rau sạch. Hội viên vùng nông nghiệp đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, đưa năng suất lúa lên 5,5 tấn/ha. CCB vùng biển mạnh dạn đóng tàu năng suất cao, cải tiến ngư lưới cụ thiết bị đánh bắt ra khơi. Vùng lâm nghiệp, hội viên khai hoang trồng cao su, bạch đàn thu nhập cao. CCB toàn thành phố có 18% số hộ giàu, hộ nghèo chỉ còn 0,92%.

Hằng năm, Hội CCB đã tăng cường hội viên tham gia xây dựng giúp đỡ đoàn thanh niên, cử cán bộ tư vấn, kể chuyện thống nhất, giáo dục phẩm chất đạo đức, kèm cặp giúp đỡ thanh niên chậm tiến trở thành tiến bộ, phát triển đưa 200 đoàn viên vào đội ngũ của Đảng.

Ngọc Thủy - Đặng Phi Sơn - Phạm Xuân Lục