*Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới
*Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB huyện, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy,UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong khối MTTQ. Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Sơn Trà đã phát huy sức mạnh đoàn kết,dân chủ, năng động và sáng tạo. Giúp đỡ nhau trong cuộc sống,giữ vững bản chất truyền thống “ anh bộ đội Cụ Hồ”. Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đại hội lần thứ V đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội,đồng chí Trần Tân Cảnh(CT)Hội CCB huyện Hương Sơn đã ghi nhận và biểu dương về những thành tích đã đạt được của Hội CCB xã Sơn Trà trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu,nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà các cấp hội phải triển khai thực hiện.
Trong nhiệm kỳ qua,nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,tổ chức cho 100% cán bộ-hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước,nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và sức chiến đấu cho cán bộ,hội viên phát huy được vai trò, tích cực tham gia xây dựng Hội,bảo vệ Đảng, Chính quyền, vận động gia đình hội viên, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của địa phương.

Toàn cảnh Đại hộiHội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Nêu cao tính gương mẫu trong công tác xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng về quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ", Phong trào “xây dựng nông thôn mới", Phong trào “ba không". Phong trào “bảo vệ an ninh tổ quốc". Phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu” được đẩy mạnh và được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng; Hội đã đứng ra nhận uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh,chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả.
Hiện nay trên địa bàn xã đã hình thành được nhiều mô hình làm kinh tế do hội viên hội CCB làm chủ, cho thu nhập từ 90 triệu đồng/năm trở lên. Đời sống hội viên CCB xã ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3% theo tiêu chí NTM. Thực hiện phong trào nghĩa tình đồng đội, Hội đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp vào quỹ Hội được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ xây dựng mới,tu sửa nâng cấp nhà ở, thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn, hội viên ốm đau, qua đời....
Để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và chính quyề địa phương,xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh toàn diện,hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội lần thứ VI,(nhiệm kỳ 2017-2022)đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với bản chất bản chất “anh bộ đội cụ Hồ” nhiệm vụ chính trị của Hội CCB, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, 100% có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng về chính trị, tập trung tuyên truyền vận động và phát triển hội viên mới, xây dựng 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, tiếp tục tham gia cùng với các tổ chức đoàn thể trong xã thực hiện tốt các phong trào thi đua do hội cấp trên và địa phương phát động. Góp phần xây dựng Hội CCB ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện,là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.BCH mới nhận nhiệm vụVới tinh thần đoàn kết,đổi mới và sáng tạo. Đạị hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới(nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 07 đồng chí và tiến hành bầu 04 đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.
Minh Lý - Anh Thi