(Tiếp theo và hết)

7. Hoạt động đối ngoại nhân dân

Các cấp hội quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân, đối với các tỉnh, thành hội trên các địa bàn biên giới cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB cấp dưới thực hiện tốt những chủ trương đối ngoại nhân dân vùng biên, tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng đường biên an toàn, hữu nghị với chất lượng, hiệu quả cao, nhất là với Hội CCB các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc.

8. Công tác tập hợp cựu quân nhân tạo nguồn phát triển hội viên

Công tác tập hợp cựu quân nhân (CQN), duy trì giữ vững sự ổn định về tổ chức các CLB, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm các CLB CQN tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo CQN có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt theo các nội dung, chương trình câu lạc bộ đã đề ra; phối hợp nắm số quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong đợt ra quân để tuyên truyền, vận động CQN tham gia vào các câu lạc bộ và nắm tiêu chuẩn, đối tượng để xác định nguồn kết nạp vào Hội đảm bảo đúng nguyên tắc có chất lượng.

Ngoài những vẫn đề trên đề nghị các tỉnh, thành Hội CCB bám sát chương trình, kế hoạch, nội dung chỉ đạo công tác năm 2019 của Ban Dân vận các tỉnh, Thành ủy xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận ở các cấp hội sát thực và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo T.Ư Hội