Mô hình đánh bắt, chế biến cá của CCB thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.    

Hội CCB tỉnh Cà Mau có 29.340 hội viên, trong đó có 3.699 hội viên là đảng viên. Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, các cấp Hội tổ chức hơn 1.000 hội nghị quán triệt, học tập cho hơn 20.000 lượt cán bộ, hội viên về các nghị quyết của Đảng và của Hội. Nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong học tập, cán bộ, hội viên tham gia đóng góp trên 2.400 ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và góp ý với cán bộ, công chức địa phương… Đồng thời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho trên 4.500 lượt thanh niên trong độ tuổi 17; tham gia tuyển chọn động viên 901 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu; trong đó có 64 con, cháu CCB tình nguyện vào bộ đội. Hội động viên 233 hội viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia huấn luyện giỏi và 315 cán bộ thuộc đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Các cấp Hội phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên củng cố, thành lập 312 CLB CQN; động viên 4.750 CQN, tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai, xây dựng khu vực phòng thủ các xã, thị trấn của các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước... Các cơ sở Hội phối hợp giáo dục truyền thống tại 42 điểm trường học, với trên 18.900 học sinh, sinh viên; tham gia bồi dưỡng rèn luyện 410 đoàn viên ưu tú sang chi bộ xem xét kết nạp Đảng và 1.320 thanh niên tích cực kết nạp Đoàn.

Các cơ sở Hội động viên, phân công gần 6.000 lượt hội viên tham gia tuần tra, trực cao điểm gần 2.000 cuộc; phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân; gây mất trật tự công cộng và tệ nạn xã hội; giao cơ quan chức năng xử lý 248 vụ với 297 đối tượng; tham gia giáo dục tại cộng đồng 352 đối tượng. Hội phối hợp lập lại trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường 1.432 cuộc với gần 5.650 lượt hội viên; cùng quản lý thị trường, đội tuần tra kiểm tra, xử lý 417 trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp Hội tham gia tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, chấp hành quy định an toàn khi tham gia giao thông, mặc áo phao khi qua bến đò, bến sông với 632 cuộc có gần 25.400 người dự; xây dựng, củng cố 2.330 tổ nhân dân tự quản với 11.560 người tham gia, trong đó có gần 1.600 hội viên CCB; vận động nhân dân góp tiền xây dựng 11 “Cổng an ninh trật tự”, với 88 triệu đồng; phát động cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội có 13.400 lượt người dự, không vi phạm trật tự an toàn giao thông trên 58.000 lượt người, trong đó có 23.600 lượt CCB, CQN. Hai huyện Hội U Minh, Trần Văn Thời phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuần tra 233 cuộc với 1.165 lượt cán bộ, hội viên bảo đảm phòng chống cháy rừng. Tỉnh Hội có 1.538 hội viên tham gia các tổ hòa giải, hòa giải thành công 440 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp...

Từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tổ chức Hội ngày càng được củng cố, phát triển. Bình xét cuối năm có 98,5% số hội viên gương mẫu; 97,27% số gia đình hội viên văn hóa.

Huỳnh Đảm