Đúng 7 giờ 15 phút, Đoàn đại biểu Quốc hội xuất phát từ Nhà Quốc hội tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay 4/1, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) và nhiều điểm cầu trong cả nước, các đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội). Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian năm ngày để thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề thật sự cấp thiết, cấp bách cho quốc kế dân sinh. Từ nhiều tháng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan của Quốc hội đã tập trung cao độ cho kỳ họp bất thường của Quốc hội, với nhiều công việc được xem xét, nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng. Kỳ họp bất thường dành thời gian để các đại biểu Quốc hội thảo luận đầy đủ tại tổ và hội trường, bày tỏ chính kiến và đi đến thống nhất, đồng thuận cao trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Với tinh thần chủ động, tích cực và đổi mới hoạt động của Quốc hội, trong tương lai, tùy vào tình hình thực tiễn, yêu cầu của công việc, Quốc hội có thể sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ họp bất thường nếu cần thiết cấp bách. Mục tiêu cao nhất mà Quốc hội hướng tới là để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, bảo đảm thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng kịp thời đi vào cuộc sống, không để ách tắc, thể hiện sự chủ động tích cực của Quốc hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 11/1.