Mục đích của hội nghị tập huấn là nhằm nâng cao năng lực, kiến thức nghiệp vụ giảm nghèo cho cán bộ, hội viên CCB để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền và tham gia tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả cao nhât. Thông qua tập huấn, thảo luận, trao đổi phổ biến kinh nghiệm, học tập những mô hình, cách làm hay để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào " CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi " ở các cấp Hội trong những năm tới
Những nội dung được giới thiệu tại hội nghị: Phương pháp quy trình đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; một số chính sách mới về giảm nghèo bền vững; tiếp cận vay vốn Ngân hàng CSXH; vai trò, nhiệm vụ, giải pháp của các cấp Hội CCB và hội viên tham gia công tác giảm nghèo bền vững, sản xuất kinh doanh giỏi; tham luận về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng mô hình CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Theo báo cáo của Hội CCB tỉnh Nghệ An, trong những năm qua Hội rất quan tâm và chú trọng công tác giảm nghèo, các cấp hội luôn nắm chắc số lượng, hoàn cảnh từng gia đình hội viên nghèo để động viên, giúp đỡ và hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, những kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả. Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp công, góp quỹ nội bộ cho nhau vay không lấy lãi giúp hội viên đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, sửa nhà để hội viên nghèo được cải thiện cuộc sống. Cụ thể: năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo CCB theo tiêu chí cũ còn ở mức 12.188 hộ chiếm tỷ lệ 7.75%, qua các năm đều giảm rõ rệt và tính đến năm 2015 còn 5.989 hộ chiếm tỷ lệ 3,6%. Năm 2011 có 47 xã hết nghèo, năm 2015 tăng lên 63 xã; có 4 huyện cơ bản hết nghèo là Nam Đàn, Nghi Lộc, Thị xã Thái Hòa và Tp Vinh. Nhiều tham luận tại hội nghị của các mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, Thị xã Thái Hòa, Tp Vinh đều tập trung nêu bật được những kinh nghiệm hay và cách làm giỏi, đồng thời khẳng định thành công là nhờ có những Chủ trương, chính sách mới, phù hợp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các hướng dẫn thực hiện cụ thể của Trung ương Hội; các cấp Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức hàng trăm đợt tập huấn để nâng cao năng lực lãnh đạo và kiến thức cho đội ngũ cán bộ cán bộ các cấp Hội, tổ chức các hội nghị chuyên đề, lồng ghép vớ phong trào " CCB gương mẫu ", các cuộc vận động chung tay xây dựng NTM nên hiệu quả giảm nghèo thể hiện rõ rệt, có sức lan tỏa.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nội dung, chương trình và các tham luận tại hội nghị. Đây là việc làm rất cần thiết cho các cấp Hội nhằm tiến thêm một bước về kiến thức xóa đói, giảm nghèo và làm kinh tế giỏi, đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế thật sự hiệu quả phổ biến cho anh em hội viên học tập kinh nghiệm, qua đó cùng giúp đỡ nhau để các hội viên thoát nghèo một cách bền vững.
Thay mặt T.Ư Hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đạo cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ Hội thực hiện tốt phong trào giảm nghèo trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tinh thần sáng tạo, nổ lực vượt khó của các cấp Hội CCB ở tỉnh Nghệ An đối với phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, kết quả đạt được thật đáng trân trọng và thông qua hội nghị tập huân lần này tin tưởng các đơn vị sẽ làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi