*** Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V của Hội**

Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 7 (khóa IV), họp trong 2 ngày 9 và 10-12-2010 tại Hà Nội, thảo luận và biểu quyết kết quả hoạt động năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp của Hội; thành lập Ban tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V và bầu bổ sung ủy viên BCH.

Nổi bật trong năm 2010 là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở; các cấp Hội chú trọng tuyên truyền và đóng góp hàng vạn ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Trên cả nước, cấp phường, xã, thị trấn, hội viên đi dự chiếm 34,2% số đại biểu đại hội, được bầu chiếm 34,5% số cấp ủy; Khối 487, hội viên dự 17,3% số đại biểu, được bầu chiếm 25,3% số cấp ủy…

4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đạt được kết quả trên nhiều mặt; số cán bộ, hội viên tham gia học tập các chuyên đề đạt từ 95 đến 99,5% và có hàng triệu việc mang hiệu quả thiết thực; hàng ngàn tập thể, hàng vạn cá nhân tiêu biểu được được các cấp khen thưởng, nhiều hội viên lập thành tích đặc biệt xuất sắc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Hội kết nạp trên 10 vạn hội viên mới, nâng tổng số cả nước có trên 2,5 triệu hội viên; phối hợp, vận động thành lập 29.154 CLB với hơn 1 triệu CQN. Với những cố gắng vượt bậc, Hội xóa được 27.957 hộ nghèo và 5.001 nhà dột nát cho hội viên. Trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, T.Ư Hội đã phát động phong trào quyên góp được 641 triệu đồng, trực tiếp ủng hộ hội viên và nhân dân có khó khăn. Năm 2010, Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra. Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Dũng (Tiền Giang) nhấn mạnh: Nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, Hội CCB Tiền Giang đã đưa sinh hoạt chính trị là nội dung thường xuyên trong các buổi học tập, hội họp từ chi hội trở lên. Tài liệu từ Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB và Ban Tuyên giáo giúp hội viên có nhận thức đúng đắn, kiên định lập trường, củng cố niềm tin. Đồng chí Hoàng Văn Thượng (Cao Bằng) cho biết: Hội kết hợp nguồn vốn của Nhà nước, huy động cộng đồng và tự lực của hội viên, sáng tạo với nhiều cách thoát nghèo như trồng cỏ nuôi bò, trồng thuốc lá, trồng mía, đậu tương và các loại sản phẩm nông, lâm nghiệp để có hàng hóa… giảm từ 14 xuống 10% hộ nghèo và xóa được 10 nhà hội viên dột nát. Đồng chí Lương Tiến Đại (Quảng Bình) tâm sự: Đợt lũ lụt tỉnh có 24 hội viên bị chết và mất tích, 4 gia đình CCB thiệt hại hoàn toàn, nhưng có nhiều hội viên dũng cảm, quên thân mình và gia đình cứu giúp nhân dân như hội viên Ngô Văn Tam (SơnTrạch) nhà bị trôi vẫn cùng vợ cứu được 350 người, hội viên Lê Văn Thâm (Hải Trạch) cứu được 74 người. Nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tăng lên 26%, trong đó có hội viên CCB…

Năm 2011, Hội nghị nhấn mạnh làm tốt và thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể là: Phát triển 10 vạn hội viên trở lên, phấn đấu có 90% cơ sở đạt TSVM; có 100% số cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 đến 2%, xóa dột nát trên 5.000 nhà; vay vốn đạt 2.500 tỷ đồng…

Hội nghị tập trung thảo luận về công tác cán bộ và xác định tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 ngày 16-12-2008, của BCH T.Ư Hội về công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ V. Đồng chí Cấn Văn Vọng (Trưởng ban Tổ chức Chính sách) phân tích thêm: Các cấp Hội tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội; nguồn cán bộ ở cấp huyện và tỉnh (tương đương) nên ưu tiên cán bộ của Ban CHQS nghỉ hưu đã có sẵn mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và địa bàn công tác; trình độ học vấn là kế thừa quá trình đào tạo, bổ túc trong quân đội, khi làm công tác Hội sẽ tập huấn cho phù hợp với nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kính (Hà Nội) cho biết: Hội nghị lần thứ 7 đã quyết sách nhiều nội dung lớn, có tính tiền đề cho những năm tiếp theo. Đó là, năm 2010 triển khai Kết luận 66/ KL-TƯ của Ban Bí thư về tiếp thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CCB trong giai đoạn mới”, khẳng định vai trò, uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị ngày càng cao; Hội ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Chính phủ, từ đó mà nhận thức về Hội CCB chuyển biến tốt hơn, các chế độ, chính sách đối với hội viên được bảo đảm. Năm 2011, khởi đầu cho nhiệm kỳ V của Hội, từ văn kiện, nghị quyết đến nhân sự đều được chuẩn bị chu đáo. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo đã thông báo một số tình hình tư tưởng, tâm trạng, kinh tế, an ninh xã hội; đồng chí Phùng Khắc Đăng đã thông tin các vấn đề dư luận quan tâm như: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, thí điểm bỏ HĐND ở một số nơi, tình hình đối ngoại và biển Đông, quỹ khuyến học của Hội CCB và gia đình đồng chí Lê Văn Kiểm…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trần Hanh nhấn mạnh 3 nội dung mà nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia có hiệu quả vào Đại hội lần thứ XI của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2011; chuẩn bị tốt cho đại hội các cấp của Hội.

Hội nghị bầu bổ sung đồng chí Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp vào BCH khóa IV (nhiệm kỳ 2007-2012).

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm