Chỉ tính năm đầu tiên chuyển sang bước “làm theo” nơi đây đang từ chỗ 2,35% hộ nghèo, đã giảm xuống chỉ còn 1,8%; hai xã trọng điểm được Tỉnh uỷ giao cho giám sát (Đông Sơn, Yên Sơn), kế hoạch đầu năm giảm 92 hộ nghèo, cuối năm giảm được 158 hộ. Phong trào xây dựng “Quỹ tình nghĩa” bằng 200-500 đồng và nuôi lợn nhựa, mỗi năm đã tiết kiệm được 250 triệu đồng, đem đầu tư mua 8 con bò, xây mới và sửa chữa 51 nhà cho hộ CCB nghèo. Ngoài ra, Hội còn vận động các doanh nghiệp CCB ủng hộ được 231 triệu đồng, 5.598 ngày công để xây mới 199 nhà, sửa 226 nhà dột nát và trồng 4.141 cây ăn quả, 3.500 cây đu đủ, 4.000 cây lấy gỗ giúp các CCB khó khăn...

Nổi bật trong các doanh nghiệp CCB là hội viên Nguyễn Xuân Nghiêm, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đô, ở Như Hòa, Kim Sơn, thu nhập của công ty năm 2009 khoảng 15 tỷ đồng, thu hút 80 lao động là CCB và con em CCB. Công ty ủng hộ từ thiện năm 2007: 80 triệu đồng; năm 2008: 120 triệu đồng; năm 2009 và năm nay càng cao hơn. Còn CCB Vũ Đức Hộ, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Khánh thì có sáng kiến vận động hội viên tiết kiệm “200 đồng, 500 đồng nhỏ” để xây dựng quỹ vì CCB nghèo, rồi mua 6 con bò tặng các hộ nuôi sinh sản. Ông còn trích 1 triệu đồng từ lương của bản thân, mua 500 cây đu đủ cho CCB Trần Văn Đậu cải tạo vườn tạp. Ở Hội CCB huyện Yên Khánh đến nay đạt 100% các xã có chi hội CCB khuyến học với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Toàn Huyện hội có phong trào thi đua nuôi lợn nhựa, cứ vào dịp tháng 8 hằng năm là lợn lại được mổ để khuyến tài và trao thưởng cho con cháu CCB hiếu học và thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp.

HOA LƯ