Năm 2016, Ngân hàng CSXH ủy thác qua các tổ chức CTXH đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống CTXH từ T.Ư đến địa phương để đưa nguồn vốn chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức CTXH có thêm điều kiện củng cố tổ chức của mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tốt hơn, hiệu quả hơn. Về phía Ngân hàng CSXH, đã tập trung huy động các nguồn vốn được 162.380 tỷ đồng, cho vay được 157.372 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân cho các chương trình. Trong năm 2016, trên cả nước đã có trên 2.282 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 483 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 164,6 nghìn lao động, trong đó có hơn 2,3 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp 22 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; xây dựng gần 1.389 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây hơn 18 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có trên 5.000 nhà tránh bão lụt cho đồng bào miền Trung... Chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống được củng cố, tính đến ngày 31-12, nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình tín dụng chính sách là 1.173 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,75% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm trước...
Đối với các tổ chức Hội, đoàn thể, trong năm đã tiếp tục phối hợp cùng Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Đến ngày 31-12, các Hội, đoàn thể đang quản lý trên 189 nghìn tổ TK và VV với dư nợ ủy thác đạt 155.297 tỷ đồng; đã phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá kết quả nhận ủy thác, trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ chiếm dụng, trong đó Hội CCB Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội các tỉnh, kiểm tra tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp... đạt được nhiều kết quả tích cực.
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, khó khăn trong công tác ủy thác tín dụng và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác ủy thác tín dụng, trong đó có kinh nghiệm của Hội CCB Việt Nam về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay vốn cũng như của cán bộ thực hiện công tác ủy thác tín dụng... Tất cả để cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu ”xóa đói giảm nghèo” cho hội viên, đoàn viên trên cả nước.
Tin và ảnh: Quốc Huy