Hội nghị đánh giá cao việc nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 của các cấp Hội đạt kết quả toàn diện, có chiều sâu. Đặc biệt đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hội nghị cũng đánh giá các cấp Hội từ T.Ư đến địa phương đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu phát huy tính chủ động sáng tạo, chú động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện các chủ trương và giải pháp về ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ và phong trào của địa phương đạt kết quả tốt.
Mặc dù kinh tế, đời sống còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đất nước, nhưng tư tưởng của CCB vẫn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng… Qua đó, cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội. Tổ chức, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị…
Hội nghị xác định trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Nắm vững công tác trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân… kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với chăm lo đời sống cho CCB, tạo động lực mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
PV