Trong ba ngày, hội nghị nghe và thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012; báo cáo về tình hình tư tưởng; báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở, cấp quận, huyện; báo cáo dự kiến danh sách BCH T.Ư, Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ V để BCH bỏ phiếu giới thiệu và báo cáo Ban Bí thư; báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Hội nhiệm kỳ IV; dự kiến các hội nghị, tập huấn của T.Ư Hội và các ngành năm 2014; đồng thời báo cáo dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức, khách mời của Đại hội nhiệm kỳ V.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4 của BCH T.Ư Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thường trực T.Ư Hội đã đến chào, tặng quà lưu niệm Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Hội nghị lần này sẽ quyết định nhiều vấn đề, bảo đảm thành công của đại hội CCB cấp tỉnh, thành phố và Đại hội nhiệm kỳ V Hội CCB Việt Nam vào tháng 12-2012.

(Những thông tin chi tiết về Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 10 sẽ được đăng trên số báo tiếp theo).

Ánh Tuyết