Một năm qua, các doanh nhân CCB trong Hội Doanh nhân CCB TP Hà Nội đã tặng hàng trăm sổ tiền tiết kiệm cho các gia đình CCB, CQN và gia đình chính sách còn khó khăn, xóa 5 nhà dột nát, tặng hàng trăm suất quà có giá trị... đưa số tiền cho từ thiện lên tới hàng chục tỷ đồng. Kỷ niệm 63 năm Ngày TBLS (27-7), Hội Doanh nhân CCB TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng 150 suất quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách còn khó khăn, các Mẹ VNAH tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Đoàn Anh Hải