Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Dần Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội CCB Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiếp Đoàn, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng thời thảo luận về các khả năng hợp tác về công tác Cựu chiến binh giữa quân đội và Hội Cựu chiến binh hai nước.
Ông Make Lefinzi Wlibanzi bày tỏ ngưỡng mộ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng cám ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiếp đón Đoàn và trao đổi được nhiều kinh nghiệm quý báu kể cả trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Trung ương và ở cơ sở.

Tin: Nhật HuyẢnh Hoàng Linh