Ngày 31-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (khóa VI) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Hội CBB tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Năm 2021, các cấp Hội CCB đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm của hội và phong trào của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động cụ thể như tham gia các tổ giám sát cộng động, hỗ trợ khu cách ly.... Đến nay, Hội CCB có 17 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 cơ sở sản xuất kinh doanh, 2 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác sản xuất, 37 trang trại nông-lâm-thủy-hải sản và 278 gia trại do CCB làm chủ đang kinh doanh, sản xuất ổn định; giải quyết việc làm cho 1.558 lao động; xây mới 14 căn nhà; xây dựng 152 mô hình, tổ, đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; đóng góp trên 1,5 tỷ đồng chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội CBB tỉnh đề ra một số chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao đời sống hội viên, giúp nhau giảm nghèo bền vững; phấn đấu giảm hộ CCB nghèo 36/161 hộ nghèo; xóa 7/31 nhà tạm, nhà dột nát; kết nạp 200 hội viên CCB mới; 95% hội viên gương mẫu, trên 95% gia đình CCB trở lên đạt gia đình văn hóa; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và địa phương chủ động đề xuất giao nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với tổ chức hội cơ sở chưa nhận ủy thác, đảm bảo mức tăng trưởng từ 15% trở lên và duy trì nợ quá hạn dưới 0,3%...

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã trao 2 Cờ Thi đua và 5 Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và thực hiện các phong trào thi đua năm 2021.

Kim Thùy