Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2021.

Sáng 6/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu một số Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB các huyện, thành phố...

Năm 2021, Hội CCB các cấp đã chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phòng, chống COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 với chất lượng cao.

Điểm nổi bật trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là tính chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

Tích cực tuyên truyền, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện Chủ đề năm 2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phấn khởi thông báo những kết quả nổi bật tỉnh ta đạt được trong năm 2021 với các đại biểu đồng thời khẳng định trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội CCB trong tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021.

Đề cập những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội CCB các cấp cần quan tâm thực hiện.

Trong đó Hội CCB cần tiếp tục phát huy vai trò, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành.

Bên cạnh đó thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022). Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống, nhất là các phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; duy trì và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo".

Quan tâm chỉ đạo, động viên các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", công tác từ thiện, giúp đỡ đồng đội, nhân dân những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từng hội viên không chỉ đóng vai trò trụ cột gia đình, mà còn phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng, trong xã hội... Nhất là tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vì sự phát triển của đất nước, quê hương, của chế độ XHCN và vì sự tiến bộ, phát triển của thanh niên.

Đồng chí cũng yêu cầu chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng giai đoạn 2016-2021; trao Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2021.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Xuân Trường- Đức Lam