Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa VI và tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” 5 năm, giai đoạn 2016-2021.


Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá lại công tác hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu về công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
áo cáo của Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng cho biếtvới tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động các cấp hội, hội viên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cựu chiến binh tham gia quyên góp 310 tấn nông sản, 15 tấn gạo, trên 1.100 ngày công và trên 1,1 tỷ đồng để ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong 5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như “Mô hình 5+1”, “Mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo”, “Mô hình góp vốn xoay vòng”. Nhiều mô hình mới trong giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tạo thêm nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động, tăng thu nhập cho hội viên cựu chiến binh và người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Bên cạnh đó qua hoạt động làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo đã tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, gắn bó tổ chức hội, xây dựng các cấp Hội cựu chiến binh ngày càng phát triển toàn diện. Tại Hội nghị, Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong thời gian tới./.

Hoàng Á