Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội và hứa hẹn trước Đại Hội.

Trong 2 ngày 06 – 07/09/2022, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 207 đại biểu đại diện 12.521 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh tham dự đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền công nhận và biểu dương và nhân dân tin tưởng. Trong đó, có 785 lượt hội cơ sở đăng ký và thực hiện đạt hiệu quả trên 1.335 lượt các mô hình cơ bản trên 4 lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị…với 1.335 mô hình, gồm 256 mô hình về kinh tế, 785 về văn hóa – xã hội, 263 về quốc phóng an ninh, 43 về xây dựng hệ thống chính trị trị giá hàng trăm tỷ đồng, nhiều mô hình làm cầu qua kênh rạch, đường nông thôn, hàng rào, cột cờ thẳng tấp, treo ảnh Bác Hồ, trồng hoa ven lộ, mắc đèn chiếu sáng, mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, xây dựng mô hình tuyến đường tự quản về an ninh, an toàn giao thôn...

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao bảng tượng trưng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 80 triệu đồng chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho hội viên có được chỗ ở ổn định, 5 năm qua Hội tích cực vận động từ các tổ chức, các cá nhân, đồng đội đã cất mới được 398 căn nhà cho hội viên, với số tiền gần  58 tỷ đồng; sửa chữa 307 căn nhà, với số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, 5 năm qua Hội CCB tỉnh đã giảm được 455 hộ hội viên nghèo, giảm hộ hội viên CCB nghèo từ 3,2% (năm 2017), đến cuối năm 2021 cơ bản không còn hộ HVCCB nghèo (chuẩn nghèo cũ) và không còn hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở.

Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Hội CCB tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các cấp Hội chủ động phối hợp chặt chẻ với các ngành, các cấp, đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như tham gia đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Đồng thời đã có nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tổ chức, động viện Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng bức trướng “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” chúc mừng đại hội.

Tôi nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027, đại hội đã xác định, đề nghị các đồng chí chú ý. Trước hết, tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; mỗi cán bộ, hội viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; các cấp Hội luôn nắm vững chắc năng nhiệm vụ, để tổ chức các hoạt động cho phù hợp, đảm bảo có hiệu quả thiết thực...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chăm lo, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các phong trào thi đua...

Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết, đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là: Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ nhau trên “tình yêu thương đồng chí, đồng đội”; luôn gìn giữ phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, ý chí vươn lên….

Mỗi năm giảm từ 30% trở lên trên tổng số hộ hội viên CCB nghèo theo chuẩn mới; giảm từ 30% trở lên trên tổng số hộ hội viên cận nghèo theo chuẩn mới, không để có hộ tái nghèo. Xóa 100% nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên (kể cả số phát sinh mới). Hàng năm có từ 90% trở lên cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 95% trở lên hội viên đạt “Hội viên gương mẫu” và từ 95% trở lên gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”...

Quang cảnh đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 23 ủy viên (khuyết 2 ủy viên), đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Trần Nghi Tường Chủ tịch Hội CCB khóa VI tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phương Nghi