CCB tỉnh Bến Tre tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Phạm Công Nguyên

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”gắn với thi đua “Đồng khởi mới” được các cấp Hội CCB tỉnh Bến Tre triển khai tích cực, sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng các cấp Hội vững mạnh toàn diện

5 năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, xây dựng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến; đồng thời tăng cường

biện pháp hữu hiệu khắc phục mặt yếu, làm chuyển biến tình hình một cách sâu sắc, toàn diện, thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các đơn vị.

Trong thực hiện nhiệm vụ không ngừng cải tiến nội dung, phương thức hoạt động gắn chặt công tác củng cố tư tưởng với củng cố tổ chức Hội và chăm lo đời sống; đã có bước bức phá mới, khơi dậy nhiều phong trào hành động cách mạng, xuất hiện nhiều cách làm hay được biểu dương, học tập.Hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và chi, phân hội làm địa bàn hoạt động, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phong trào của Hội ở cơ sở.

Các cấp Hội chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân tiếp tục đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới với tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo công tác Hội, đề xuất với chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc như tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vượt cấp; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn trong dân, đã có hơn 4.000 ý kiến của cán bộ, hội viên CCB tham gia đóng góp cho Đảng, chính quyền, nhất là tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Qua đánh giá, phân loại tổ chức Hội và hội viên hằng năm có 100% tổ chức Hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ (30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 29,03% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 99,25% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% gia đình hội viên văn hóa.

Dấu ấn tình đồng đội

Phát huy truyền thống bản lĩnh, anh hùng, trách nhiệm, nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Đồng khởi, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tiếp tục phát huy mô hình xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, đã vận động xây dựng được 907 nhà (đạt 151,16%%), với tổng trị giá 44,97 tỷ đồng và có nhiều cơ sở Hội mạnh dạn nâng lên mô hình 5+1 vươn lên khá giàu.

Dấu ấn của nhiệm kỳ qua là các cấp Hội vận động hội viên cùng nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” đã tạo đột phá xây dựng 1.026 mô hình “Dân vận khéo” các cấp. Có thể khẳng định, đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương mà các cấp Hội CCB Bến Tre tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội CCB tỉnh phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa; các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp quỹ “Vắc-xin” trên 220 triệu đồng, vận động đóng góp tiền và vật chất hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống Covid hơn 11 tỷ đồng và 1.125 phần quà “Đại đoàn kết”, trị giá 337 triệu đồng. Đồng thời, Hội CCB cơ sở cử trên 3.500 hội viên tham gia Tổ Covid cộng đồng, lực lượng truy vết, chốt chặn, đi chợ thay dân…

Chăm lo đời sống hội viên

Bằng nhiều giải pháp, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở Hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên khá giàu, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp Hội tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 9.750 lượt hội viên, tư vấn giới thiệu việc làm cho 10.111 CCB, CQN và gia đình, trong đó đưa 689 đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Tỉnh Hội triển khai 13 dự án nuôi bò, dê từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các nguồn tài trợ khác với số tiền 3,56 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, sáng tạo, vượt khó của hội viên CCB, trong nhiệm kỳ đã xóa nghèo 1.924 hộ (đạt 123,5%); hiện hộ nghèo còn 166 (chiếm 0,61%), hộ cận nghèo là 436 (chiếm 1,62%); có 96/157 xã, phường, thị trấn và 4/9 huyện, thành phố không còn CCB nghèo.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh tặng thưởng được 2 Cờ thi đua T.Ư Hội, 1 Cờ thi đua UBND tỉnh, 2 Bằng khen T.Ư Hội, 4 Bằng khen UBND tỉnh; Hội CCB các huyện, thành phố nhận 6 Cờ thi đua T.Ư Hội, Bằng khen T.Ư Hội cho 27 tập thể và 15 cá nhân và nhiều Bằng khen của Bộ, ngành T.Ư, UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân.

Lê Công Trường