Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.

Trong 2 ngày 08 – 09/09/2022, Hội Cựu chiến (CCB) TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng ba. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tướng lĩnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và 256 đại biểu đại diện gần 11.539 hội viên cựu chiến binh toàn thành phố tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB TP. Cần Thơ cụ thể hóa Nghị quyết số 05/NQ – CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng và vai trò gương mẫu cho cán bộ, hội viên; định hướng cho CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW, nhất là Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao Huân chương Độc Lập hạng ba cho Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội có 3.736 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp (chiếm 31,66%); có 295 cán bộ, hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp (đạt 78,25%); cán bộ, hội viên trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chiếm 20,32%). Hằng năm, 100% Hội cấp trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (20% xuất sắc); 98 – 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (20% xuất sắc); trên 98% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (gần 20% xuất sắc); trên 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội CCB TP. Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, có hiệu quả như trong báo cáo chính trị đã đề cập, Hội CCB TP. Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội ở địa phương, chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi nhất trí mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2027, nêu trong báo cáo chính trị; quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Hội CCB TP. Cần Thơ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ hội viên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt; nhân rộng mô hình CCB sản xuất giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB, Cựu quân nhân...góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân xây dựng Thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự cống hiến to lớn của các thế hệ CCB đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian qua, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Hội CCB các cấp phải luôn luôn đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, hội viên phải luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hoá, dân chủ, gắn bó tình đồng đội; đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi CCB, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính. Duy trì tốt mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức quần chúng, các tổ chức xã hội để tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội...”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến TP. Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), phát huy bản chất “Bộ đội Cụ hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; xây dựng Hội CCB thành phố vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội CCB TP. Cần Thơ đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 – 2027: Hằng năm trên 95% tổ chức Hội và trên 85% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức Hội và cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% “Hội viên gương mẫu”; trên 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”. Phấn đấu xóa 100% hộ hội viên CCB nghèo và 70% hộ hội viên CCB cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 (đối với những hộ có điều kiện thoát nghèo). Bình quân hằng năm giảm 20% hộ CCB nghèo và 15% hộ CCB cận nghèo. Phấn đấu xóa 100% nhà tạm bợ cho hội viên CCB. Phấn đấu đến năm 2027 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, vận động người thân trong hộ gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 04 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII đã bầu đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Ủy viên Thường vụ TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB khóa VI tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phương Nghi