Ông Lê Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021.

Ngày 28/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội CCB huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2021, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm và bản chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Hội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thường xuyên động viên hội viên, gương mẫu trong các phong trào, hành động cách mạng ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Các cấp hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có 325 hộ vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Trong năm, thành lập được 02 công ty, 07 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác do hội viên CCB làm chủ. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã vận động lương thực, thực phẩm và tiền mặt được trên 03 tỷ đồng để hỗ trợ cho hội viên khó khăn và người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Vận động xây cất được 381 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Tham gia xóa được 108 hộ hội viên nghèo (đạt 171,4%), 225 hộ cận nghèo (đạt 112,5%) kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có 525/756 chi hội ấp, khóm, 54/106 xã, phường và 03 đơn vị cấp huyện không còn hộ hội viên nghèo. Các cấp Hội vận động xây mới 10 cầu nông thôn, sửa chữa 13.700m đường, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường 92,6km đường nông thôn. Xây dụng và củng cố “Mô hình câu lạc bộ môi trường CCB”, mô hình “7+1”, “Câu lạc bộ CCB cùng Nhân dân tìm hiểu pháp luật”, xây dựng chi hội mẫu…

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục tham gia với các ngành thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; tiếp tục thành lập “Câu lạc bộ môi trường CCB”, các huyện, thị xã thành phố xây dựng 50% “Câu lạc bộ môi trường CCB” theo hướng nâng cao. Vận động trên 70% cựu quân nhân trở lên tham gia vào các câu lạc bộ cựu quân nhân.

Các cấp hội phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục xây dựng và phát huy các mô hình, câu lạc bộ. Phấn đấu 100% hội viên tham gia học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% tổ chức Hội, 95% cán bộ, hội viên đăng ký làm theo gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp hội tập trung chuẩn bị về văn kiện, nhân sự để tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, Hội CCB tỉnh khen thưởng cho 46 tập thể, cá nhân (18 tập thể, 28 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021; đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân.

Tin ảnh: THANH NHÃ